Wereldbol-1920x400

VOOR EEN NEDERLAND

dat klaar is voor de toekomst

De impact van techniek

De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. 

Na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010 onder de naam Radar is CONNECT2025 de derde toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche. CONNECT2025 (verschenen in 2018) is bedoeld als leidraad en inspiratie voor onze eigen branche én voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren als de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg. 

De eerste Techathon die Techniek Nederland in 2019 organiseerde sloot hier naadloos op aan. En ook tijdens de Techathon 2020 gaan bedrijven samen met studenten aan de slag met CONNECT2025 en SCENARIO2040. Het thema van de Techathon, de circulaire verduurzaming van ons vastgoed, past immers perfect binnen de grote maatschappelijke ontwikkelingen waarin de installatiesector een cruciale rol speelt. En de gekozen aanpak, met teams van bedrijven en studenten, weerspiegelt het grote belang van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we ons voor gesteld zien. Kortom: de Techathon is exact waar CONNECT2025 en SCENARIO2040 voor staan!

SCENARIO2040, de scenariostudie (februari 2020) van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL, geeft weer hoe de wereld en de markt er in 2040 uit kunnen zien en geeft tot stof tot nadenken. Niet alleen voor de technische sector, maar zeker ook voor andere sectoren, opdrachtgevers, kennisinstellingen en overheden.
De partners in CONNECT2025 zijn:

Logo-Techniek-Nederland_RGB-Wit-trans
logo-white-InstallQ
ISSO-150
WijTechniek-transpng-wit-600v2
kien
tvvl
PIT