techathon-teamfoto-2

Techathon 2020

Achtergrond

Deze Techathon vormt een direct uitvloeisel van de lanceringen van CONNECT2025 in maart 2018 en SCENARIO2040 in februari 2020. De organisatie is in handen van Techniek Nederland in samenwerking met haar strategische partners.

CONNECT2025 is de gezamenlijke toekomstagenda van de installatiesector, die beschrijft hoe de installatiesector Nederland wil helpen klaarstomen voor de grote veranderingen die op ons afkomen. De agenda is opgesteld vanuit het besef dat de installatiebranche een hoofdrol speelt om Nederland welvarend en gezond te houden.

SCENARIO2040 is een scenariostudie die is opgezet om de branche en haar omgeving meer naar de lange termijn te laten kijken. Wat speelt er in de toekomst? Welke rol speelt de technische branche daarin? En ook: denk na over de keuzes vandaag omdat die bepalen hoe jij er in 2040 voor staat!

De eerste Techathon die Techniek Nederland in 2019 organiseerde sloot hier naadloos op aan. En ook tijdens de Techathon 2020 gaan bedrijven samen met studenten aan de slag met CONNECT2025 en SCENARIO2040.

 Het thema van de Techathon, de circulaire verduurzaming van ons vastgoed, past immers perfect binnen de grote maatschappelijke ontwikkelingen waarin de installatiesector een cruciale rol speelt. En de gekozen aanpak, met teams van bedrijven en studenten, weerspiegelt het grote belang van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we ons voor gesteld zien. Kortom: de Techathon is exact waar CONNECT2025 en SCENARIO2040 voor staan!

Organisatie

De organisatie van de Techathon is in handen van Techniek Nederland, in samenwerking met de overige kennisorganisaties in de technische branche (Wij Techniek, ISSO en TVVL), de HAN en het Rijksvastgoedbedrijf.

Over Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Over Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. In 2050 zijn deze gebouwen aardgasvrij, en worden ze verwarmd en verlicht door “groene” bronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Onuitputtelijk, niet schadelijk voor het milieu, schoon en duurzaam. Een deel van het vastgoed zal zelfs meer energie leveren dan verbruiken. In de parkeergarages staan elektrische auto’s. De kantoren zijn natuurlijk “smart”: ICT-gestuurd en in dienst van de gebruikers. Het (ver)bouwen en beheren van vastgoed gebeurd circulair, bijna zonder gebruik van primaire grondstoffen. Gebouwen worden niet langer gesloopt, maar compleet ontmanteld. Van staal tot aluminium, van glas tot hout: alles wordt hergebruikt.

Over Wij Techniek

Wij Techniek, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf, ondersteunt en stimuleert een leven lang ontwikkelen. Dit doen wij door met expertise en financiële steun de drempel tot opleiding en ontwikkeling zo laag mogelijk te maken.

Over ISSO

ISSO levert valide kennis aan professionals. Professionals kloppen bij ISSO aan voor kennis die betrouwbaar is en precies past bij het project of probleem van de professional. Ze willen verder komen, meer leren en problemen oplossen. Want van beter weten, komt beter bouwen.

Over TVVL

TVVL is hét onafhankelijke platform voor hoogwaardige kennisontwikkeling op het gebied van installatietechniek in de gebouwde omgeving. TVVL denkt na over oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst.

Over IPKW

IPKW is een werklocatie met vooral duurzame energie-gerelateerde bedrijven. Duurzaamheid wordt op verschillende manieren uitgedragen. Enerzijds de thematiek van de partijen die zich hier vestigen en anderzijds hoe de plek zelf wordt ingericht. Met het soort bedrijven, de bebouwde omgeving en de programmering – waarbij IPKW op het gebied van energie, afval, gebouwen, mobiliteit en mensen invulling geeft aan de circulaire economie – is de ambitie om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. IPKW richt zich specifiek op bedrijven in de Energie- en Milieutechnologie (EMT). Samenwerking met innovatieve bedrijven en het onderwijs staat centraal. Met grote regelmaat worden evenementen, bijeenkomsten en productlanceringen op het park gefaciliteerd en georganiseerd.

Over Groenbalans

De organisatie van de Techathon komt neer op een uitstoot van 28 ton CO2. Deze uitstoot wordt gecompenseerd met een bijdrage in het project Kariba Bosbehoud in Zimbabwe. Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden. Dit project zorgt voor werkgelegenheid, scholing, betere gezondheid en behoud van flora en fauna.

De CO2-compensatie wordt gerealiseerd via Groenbalans. Dit is een onafhankelijk en specialistisch adviesbureau dat adviseert over duurzame energie, energiebesparing en CO2-compensatie met als uitkomst een CO2-neutrale onderneming.