Uitnodiging symposium SCENARIO2040 op 19 maart

UV02702-1600x900

Niemand weet hoe de wereld eruit ziet over 20 jaar. Eén ding is zeker: de techniek zal er een nog grotere rol in spelen dan het vandaag de dag al doet. Wilt u kansen in de toekomst verzilveren, dan zal u nu al moeten nadenken over de rol die u tegen die tijd wilt vervullen, als branche, sector of individueel bedrijf. En wat u te doen staat om zo ver te komen.

SCENARIO2040, de scenariostudie van Techniek Nederland, OTIB, ISSO en TVVL, geeft weer hoe de wereld en de markt er in 2040 uit kunnen zien en geeft tot stof tot nadenken. Niet alleen voor de technische sector, maar zeker ook voor andere sectoren, opdrachtgevers, kennisinstellingen en overheden.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van wat de toekomst ons en u zal brengen en vast na te denken over uw toekomstige rol! Op het symposium SCENARIO2040 op 19 maart gaan we in op de inhoud van SCENARIO2040 en het belang van het denken in scenario’s! Dit onder de deskundige begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam.

Programma

13.30 - 14.00 inloop
14.00 - 14.15 opening door dagvoorzitter Marijke Roskam en Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland
14.15 - 14.25 achtergronden van SCENARIO2040 door Jacques van der Krogt, voorzitter Commissie Innovatie van Techniek Nederland
14.25 - 14.55 nut en noodzaak van scenariostudies door Paul de Ruijter van De Ruijter Strategie
14.55 - 15.30 resultaten SCENARIO2040 door Jacques van der Krogt
15.30 - 16.00 pauze
16.00 - 16.30 key note door Marjet Rutten met reflectie op SCENARIO2040
16.30 - 17.15 paneldiscussie met stellingen en discussie met zaal
17.15 - 17.30 Doekle Terpstra overhandigt SCENARIO2040 aan DG BZK Chris Kuijpers en afsluiting
17.30 - 18.30 netwerkborrel
Locatie: werkspoorkathedraal, Tractieweg 41 in Utrecht

Aanmelden is al mogelijk en kan op deze pagina!