Column Doekle Terpstra: Darwin in de techniek

Doekle-1600x900

Volgens de evolutietheorie van Darwin hoef je niet de sterkste te zijn om je te handhaven. En ook niet de grootste of de slimste. Nee, als je wilt overleven, moet je er vooral voor zorgen dat je je tijdig aanpast aan veranderende omstandigheden. CONNECT2030 heeft voor dat aanpassingsvermogen een fraaie term bedacht: toekomstbehendigheid. De komende jaren krijgen we te maken met de ene na de andere uitdaging waarbij techniek een sleutelrol speelt. Om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, zullen we in onze sector álle toekomstbehendigheid moeten aanspreken die we in huis hebben.

Een beter moment om CONNECT2030 te presenteren hadden we niet kunnen kiezen. Terwijl we te maken hebben met geopolitieke spanningen en een klimaatcrisis, groeit het besef dat we de aarde niet langer kunnen blijven uitputten. Ondertussen maken we ons zorgen over de arbeidsmarkt, waar het steeds moeilijker wordt om technische vakmensen te vinden. De dynamiek, innovatiekracht en creativiteit die in onze sector in ruime mate voorhanden zijn, hebben we harder nodig dan ooit.

CONNECT2030 is een toekomstverkenning. Pasklare oplossingen zijn in het rapport dan ook niet te vinden. CONNECT2030 biedt ondernemers in de installatiebranche inzichten en inspiratie bij het bepalen van hun koers. Uiteraard is CONNECT2030 niet alleen relevant voor ondernemers in onze eigen sector, maar ook voor andere sectoren én voor de overheid. Daarom heb ik de eerste exemplaren van CONNECT2030 aangeboden aan VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij die gelegenheid wees Ingrid Thijssen op de enorme kennis waarover de technieksector beschikt. Daarmee én met de oplossingsgerichte mentaliteit die onze ondernemers van nature hebben, kunnen we oplossingen voor veel maatschappelijke vraagstukken dichterbij brengen. Als we daarbij intensief en productief samenwerken met de overheid, is er heel veel mogelijk. 

Er is veel werk verzet om CONNECT2030 tot stand te brengen en ik ben voorál trots op de manier waarop dat is gebeurd. De perfecte samenwerking tussen Wij Techniek, ISSO, TVVL en Techniek Nederland heeft de inhoud van het rapport naar een nóg hoger niveau getild. CONNECT2030 legt een theoretische basis voor het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vanuit die basis vertalen we onze toekomstbehendigheid in praktische oplossingen. Laat dat maar onze leden over!  

Doekle Terpstra
Voorzitter Techniek Nederland

 

P.S.

Ere wie ere toekomt: het idee om Charles Darwin in verband te brengen met CONNECT2030 is niet van mij, maar van Jacques van der Krogt. Als voorzitter van de Commissie Innovatie van Techniek Nederland was Jacques nauw betrokken bij de totstandkoming van de toekomstverkenning.

 

Alle informatie over CONNECT2030 is te vinden op startmetconnect.nl