Nul = norm Nul uitstoot, nul afval

Connect2025-nul-is-norm-400px

De internationale gemeenschap heeft in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken de opwarming van de aarde niet boven de twee graden Celsius te laten stijgen. De CO2 -emissie in Nederland moet volgens het regeerakkoord in 2030 de helft zijn van die in 1990. In 2050 is het doel 80 tot 95 procent reductie

Energie gaat van traditioneel naar groen. De komende vier jaar investeren we volgens het regeerakkoord bijna vier miljard euro per jaar in energie- en klimaatmaatregelen. Maar ‘nul is norm’ behelst meer dan alleen de energietransitie. Duurzaam gebruik van materialen neemt een hoge vlucht. De circulaire economie is niet voor niets een van de speerpunten van de Bouwagenda. Nul wordt norm, en dat vraagt van ons allemaal een complete omslag in denken en werken.