Bewustwording & kennisdeling Actielijn 1

Actielijn-1

Om in 2025 succesvol te kunnen zijn, is het delen van kennis binnen de branche en met partijen ‘van buiten’ crucialer dan ooit. Die kennisdeling moet zich primair richten op de zes beschreven thema’s.

Daarbij passen de volgende acties:

Uitwisseling van kennis met andere branches en sectoren

Binnen de thema's van CONNECT2025 stimuleren we kennisuitwisseling via bijeenkomsten en publicaties in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en organisaties uit andere branches. Daarnaast helpen we ondernemers bij het vinden van een antwoord op vragen over de trends en innovaties en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Inzicht geven in klantvoordelen

Om uw klanten goed te kunnen adviseren over innovaties op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en productiviteit ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal en zetten we mediacampagnes op.

Kennis en ervaring delen binnen de branche

We verzamelen alle kennis die er al is om die te delen met elkaar en vragen voorlopers ervaringen te delen met de sector.

Neerzetten rol installatiebranche in transitie-opgaven

We laten zien wat de rol is van de installatiebranche voor Nederland via campagnes als 'De Techniek achter Nederland', opleidingsinstituten en met aansprekende pilots.

Inzicht geven in wet- en regelgeving

Alle innovaties en thema's raken aan privacy, aansprakelijkheid, eigendom en verduurzaming, met bijbehorende juridische vragen. Wat zijn de rechten en plichten bij het genereren en gebruiken van data? Van wie is het, wat mag je ermee en wie is aansprakelijk als er onverhoopt iets misgaat? In samenwerking met beleidsmakers, juridisch adviseurs en verzekeraars helpen we u aan inzichten en antwoorden.