De stad Nederland Op zoek naar de balans

Nieuws-10-verkeer

In 2025 woont bijna heel Nederland in de stad. Nu al leeft en werkt ruim 85% van onze bevolking in stedelijk gebied en die trend zet door

De aantrekkingskracht van de stad als knooppunt van bedrijvigheid, cultureel aanbod, opleidingsmogelijkheden en woon- en werkgelegenheid is een zichzelf versnellend fenomeen. Metropoolregio’s breiden uit en groeien verder naar elkaar toe. Nieuwe technologieen en ‘connected’ oplossingen zijn op weg naar 2025 hard nodig om de balans te vinden tussen welvaart en welzijn, en tussen economische groei, gezondheid, sociale veiligheid en geluk. Niet alleen in en rond die drukke centra, maar ook in de steeds stillere randgebieden.