Samenwerken, binnen & buiten Actielijn 4

Actielijn-4

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Samenwerking wordt daarmee nog belangrijker dan nu eigenlijk al het geval is, met partijen binnen en buiten de branche. De branche kan en wil het niet alleen en kan alleen samen met andere partijen ‘echt’ invulling geven aan een Nederland dat mee voorop loopt.

We ondernemen de volgende activiteiten:

Versterken samenwerking met klanten

We gaan de samenwerking met onze klanten aanhalen en versterken en beter luisteren naar onze klanten.

Doorbreken van grenzen en sectoren verbinden

We willen de grenzen tussen branches en sectoren doorbreken en samenwerken over ‘silo’s’ heen. Daarom onderschrijven we de Bouwagenda en willen de daarin gestelde opgaven oplossen. ‘De bouw levert de gebouwen, de installatiebranche geeft ze hun functie.’

Stimuleren direct contact binnen de keten

We willen de samenwerking in de keten intensiveren, om zo de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen. Daartoe stimuleren we rechtstreeks contact tussen alle partijen in de installatieketen.

Betrekken overheid bij brancheplannen

De overheid kan in haar rol als grote opdrachtgever bepaalde ontwikkelingen stimuleren en in haar rol als wetgever veranderingen teweegbrengen. Daarom betrekken we de overheid bij de uitvoering van onze plannen.

Samenwerking binnen branche intensiveren

Bij het opstellen van CONNECT2025 hebben wij als brancheverenigingen en kennisinstituten binnen de branche nauw samengewerkt. Dat blijven we doen bij de uitvoering van de beschreven acties.