cover-banner-1920x550px

connect2025

Actielijnen

Onderwijs & vaardigheden

Het ontwikkelen van kennis en competenties is cruciaal voor de toekomst. Als branche hebben we ons gecommitteerd aan het Techniekpact, waarin we met onderwijsinstellingen,...

Lees meer >

Cultuur, identiteit & positionering

In 2025 zal veel er anders uitzien dan nu. Onze omgeving verandert in rap tempo, met techniek als grote, drijvende kracht. Installateurs spelen een bepalende...

Lees meer >

Samenwerken, binnen & buiten

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Samenwerking wordt daarmee nog belangrijker dan nu eigenlijk al het geval is, met partijen binnen en buiten de...

Lees meer >

Ontwikkeling & beproeven

Om voorbereid te zijn op 2025, is het van belang dat de branche nieuwe technieken, vaardigheden en businessmodellen ontwikkelt en leert toepassen. Dat...

Lees meer >

Bewustwording & kennisdeling

Om in 2025 succesvol te kunnen zijn, is het delen van kennis binnen de branche en met partijen ‘van buiten’ crucialer dan ooit. Die kennisdeling moet zich...

Lees meer >