Header-cover-1920x400px

connect2025

Actielijnen

Vijf actielijnen

Naast de zes thema’s zijn binnen CONNECT2025 vijf actielijnen geïdentificeerd en uitgeschreven. Deze vijf actielijnen zijn de start om in dialoog met partners binnen en buiten de branche de implicaties van CONNECT2025 concreet vorm te geven. De vijf actielijnen zijn: ‘Bewustwording & kennisdeling’, ‘Onderwijs & vaardigheden’, ‘Ontwikkelen & beproeven’, ‘Samenwerken, binnen & buiten’ en ‘Cultuur, identiteit & positionering’.

 

Onderwijs & vaardigheden

Het ontwikkelen van kennis en competenties is cruciaal voor de toekomst. Als branche hebben we ons gecommitteerd aan het Techniekpact, waarin we met onderwijsinstellingen,...

Lees meer >

Cultuur, identiteit & positionering

In 2025 zal veel er anders uitzien dan nu. Onze omgeving verandert in rap tempo, met techniek als grote, drijvende kracht. Installateurs spelen een bepalende...

Lees meer >

Samenwerken, binnen & buiten

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Samenwerking wordt daarmee nog belangrijker dan nu eigenlijk al het geval is, met partijen binnen en buiten de...

Lees meer >

Ontwikkeling & beproeven

Om voorbereid te zijn op 2025, is het van belang dat de branche nieuwe technieken, vaardigheden en businessmodellen ontwikkelt en leert toepassen. Dat...

Lees meer >

Bewustwording & kennisdeling

Om in 2025 succesvol te kunnen zijn, is het delen van kennis binnen de branche en met partijen ‘van buiten’ crucialer dan ooit. Die kennisdeling moet zich...

Lees meer >