Cultuur, identiteit & positionering Actielijn 5

Actielijn-5

In 2025 zal veel er anders uitzien dan nu. Onze omgeving verandert in rap tempo, met techniek als grote, drijvende kracht. Installateurs spelen een bepalende rol in die verandering en dat willen we als branche uitstralen. We willen techniek meer ‘smoel’ en een beter imago geven, en zo de aantrekkingskracht en impact van onze branche vergroten.

Dat doen we met onderstaande activiteiten:

Maken van een cultuuromslag naar innovatie en vernieuwing

Vanuit de visie op de toekomst die we met elkaar hebben gevormd, helpen we ondernemers om nieuwe proposities met klanten en partners te ontwikkelen.

Versterken en stimuleren ondernemerschap

We stimuleren zelfsturing, ondernemerschap en initiatief.

Branche-identiteit en positionering versterken

We positioneren ons als een branche die bepalend is voor de toekomst van ons land. We claimen de belangrijke rol die we spelen in veel van de grote veranderingen die op ons afkomen.

Betere profilering op de arbeidsmarkt

Ook op de arbeidsmarkt willen we de branche beter gaan onderscheiden.